default logo

Transfer Pricing Analyse

Met Transfer Pricing Analyse kan met behulp van data-analyse vastgesteld worden of transacties voldoen aan de richtlijnen. Daarnaast kan data-analyse helpen bij het opstellen en/of verbeteren van de toegepaste transfer pricing binnen uw onderneming en de benodigde transfer pricing documentatie.

Het gewenste inzicht wordt gegeven door overzichts- en detailrapportages die op elk gewenst moment gegenereerd kunnen worden.

  • Met data-analyse snel controleren of transacties voldoen aan de transferpricing richtlijnen
  • Hulp bij het inzicht en de sturing van uw country-by-country reporting en de overige gevolgen van BEPS
  • Na afloop van het project de analyses laten uitvoeren door uw eigen team!

DOWNLOAD E-BOOK

 

Hoe wij te werk gaan:

De analyses dienen inzicht te geven in cruciale informatie omtrent transfer pricing data. Het gewenste inzicht wordt gegeven door overzichts- en detailrapportages die op elk gewenst moment gegenereerd kunnen worden.

Voordat wij starten met de analyses, stellen wij eerst een werkplan op waarin de volgende aspecten worden beschreven:

  • Inschatting van het aantal benodigde uren en de tarieven
  • Een overzicht van de risico’s en onzekerheden die zich tijdens het project voor kunnen doen
  • Een gedetailleerde planning met hierin milestones en deadlines
  • Training van het interne team, zodat na afloop van het project de analyses volledig zelfstandig kunnen worden gedraaid.

Uitkomsten van het project:

Na het succesvol afleggen van het project beschikt uw bedrijf over het volgende:

Analyses

Werkende data analyses op een interne omgeving bestaande uit analyse scripts en documentatie van het data analyse proces

Tools

Werkende data-analyse software tools die draaien op eigen interne omgeving

Transparantie

Tijdsindicatie doorlooptijd van een data analyse run

Zelf toepassen

Na het traject hebben uw medewerkers de skills en de mindset opgebouwd om de analyses zelf uit te voeren