Coney Logo

Time Series Analysis and Forecasting

Elke ondernemer wil weten wat de omzet van de komende drie of vier maanden zal worden. Op basis van de verwachte omzet kun je een planning maken voor de inzet van personeel, machines of andere middelen. Tevens heb je hiermee een goede verwachting wat voor effect dit zal hebben op de cashflow positie.

Met behulp van Statistiek, Econometrie en Algoritmes zijn is Coney in staat om de omzet te voorspellen. Uit een aantal testresultaten blijkt dat wij de omzet met een betrouwbaarheid van circa 90% kunnen voorspellen. Het uitgangspunt van onze modellen is de data van drie hele boekjaren. Op basis van deze data maken wij trends, seizoenspatronen en afwijkingen inzichtelijk. Deze modellen maken inzichtelijk wat wij als mens niet kunnen visualiseren.

Deze modellen geven een afspiegeling van de werkelijkheid omzetontwikkeling van de afgelopen drie jaar. Deze dataset is derhalve een belangrijke graadmeter voor alle tijd en energie die alle medewerkers in zijn of haar werkzaamheden hebben gestopt. Op basis van de inzet en middelen van de afgelopen jaren kunnen wij de omzet voor komende periodes voorspellen.

De kwaliteit verbeteren

Een ondernemer stelt vaak een begroting op in combinatie van onderbuikgevoel, ervaring en plannen voor het komende jaar. Door de krachten te bundelen kun je meer halen uit een goede begroting en wordt de voorspelling nauwkeuriger. De begroting wordt dan gemaakt op basis van:

 1. Ervaring;
 2. Onderbuikgevoel;
 3. Statistiek;
 4. Econometrie en
 5. Algoritme

Demo dashboard bekijken >

Andere mogelijkheden

Tevens kunnen wij andere voorspellingen doen voor o.a.:

 • Overige bedrijfskosten;
 • Cashflow;
 • Ontvangsten debiteuren en;
 • Voorraden.

Demo dashboard bekijken >

STRATEGIE

De manier waarop mensen en middelen worden ingezet om doelen te bereiken. Deze doelen worden bepaald door naar de markt te kijken en vooruit te denken. Met een goede strategie kan een organisatie dus een onderscheidende positie innemen ten opzichte van de concurrentie in een competitieve omgeving.

Een strategische planning is richtinggevend voor alle beslissingen die een organisatie neemt voor de komende jaren.

Je kunt hierbij een aantal vragen stellen.

 1. Wat is de strategie van mijn onderneming?
 2. Welke doelstellingen heeft mijn onderneming?
 3. Welke middelen worden ingezet om deze doelstellingen te bereiken?
 4. Wat zijn de ‘kritische prestatie indicatoren’ (maximaal 5) voor mijn onderneming?
 5. Waar staat mijn onderneming over 5 jaar?

BEGROTING

Op basis van de strategie worden een begroting en liquiditeitsbegroting opgesteld. Met het opstellen hiervan wordt inzichtelijk gemaakt welke resultaten en financiële doelstellingen voor het komende jaar worden verwacht. Tevens is het van belang dat je inzichtelijk maakt welke impact de verwachte activiteiten hebben op de liquiditeitspositie van je onderneming.

  VOORSPELLEN

  Met behulp van Statistiek, Econometrie en Algoritmes zijn wij in staat om de omzet te voorspellen met een betrouwbaarheid van circa 90%. Deze voorspelling is gebaseerd op de data van de afgelopen drie jaar. Op basis van deze data maken wij trends, seizoen patronen en afwijkingen inzichtelijk. Deze modellen maken inzichtelijk wat wij als mens niet kunnen visualiseren.

   MANAGEMENTRAPPORTAGE

   Om te kunnen monitoren of de doelstellingen worden gehaald, dien je periodiek de werkelijke resultaten te toetsen aan de begroting. Dit doe je door middel van een zogeheten managementrapportage. Deze managementinformatie komt voort uit de strategie van je onderneming en heeft betrekking op financiële en operationele stuurinformatie. Management-informatie dient tijdige, juiste, volledige en relevante informatie te bevatten. Een goede managementrapportage zorgt ervoor dat jij, als ondernemer, in control bent. Je zult hierdoor in staat zijn om ontwikkelingen tijdig te signaleren en, daar waar nodig, bij te sturen. Je accountant kan beheersing ontlenen aan een goede managementrapportage, wat zal leiden tot een efficiënte interim controle.

    ADMINISTRATIE EN JAARREKENING

    Het is van belang dat de administratie juist en volledig is verwerkt voor het opstellen van de managementrapportage. Hierdoor is het mogelijk om na de jaarafsluiting op korte termijn de jaarrekening op te stellen. Doordat je ontwikkelingen en bijzondere transacties tijdig signaleert en verwerkt in je administratie, zal dit leiden tot een kwalitatief goede jaarrekening. Hierdoor zal het controleproces ook efficiënter verlopen.

     CONTROLEVERKLARING

     Als je onderneming een kwalitatief goede Planning & Control Cyclus beheerst, dan zal dit leiden tot een efficiënte controle van de jaarrekening. Omdat je intern bijzondere ontwikkelingen en transacties tijdig signaleert en juist en volledig verwerkt, zal de accountant dit in een vroeg stadium kunnen controleren. Hij weet wat er speelt, hierdoor ben je volledig in control.

      Meer weten over Business Forecasting?

      IK WIL MEER WETEN


      \ \