Coney Logo

SCHENKEN EN ERVEN

Je vermogen kan bestaan uit geld, effecten, een onderneming, aandelen, onroerende zaken, kunst, noem maar op. Je wil graag de regie houden over wat er met dit vermogen gebeurt zowel bij leven, als bij overlijden.

Vererving en schenking heeft fiscale gevolgen. Afhankelijk van de hoogte van de nalatenschap of schenking en de ontvangers, zal de Belastingdienst over het saldo van de nalatenschap of schenking erf- of schenkbelasting heffen.

  • De juiste ondersteuning 
  • Uitgekiende trajecten en adviezen
  • Zo laag mogelijke belastingdruk

NEEM CONTACT OP

Het juiste advies

Het is verstandig om al gedurende het leven delen van je vermogen over te dragen naar de volgende generatie(s). Daarmee voorkom je in veel gevallen dat vererving later, tegen een hoger tarief, plaatsvindt. Met behulp van een testament bepaal je zelf op welke wijze je nalatenschap vererft, en aan wie. Met een juist testamentadvies kan worden bewerkstelligd dat je vermogen dáár terechtkomt waar je dat wilt en natuurlijk tegen een zo laag mogelijke belastingdruk.

De beste weg

Met een uitgekiend schenkingstraject en testamentadvies is het zeker niet uit te sluiten dat de overdracht van vermogen, ook bij grote vermogens, zonder belastingheffing als schenkingsrecht en erfbelasting naar de volgende generatie kan plaatsvinden.

Meer weten over schenken en erven?

NEEM CONTACT OP


\ \