default logo

PROCESS MINING ANALYTICS

Process Mining is een techniek die het mogelijk maakt om te zien wat er daadwerkelijk gebeurt binnen een bedrijfsproces. Door een bestaand proces te vergelijken met het ideale proces kunnen bottlenecks en afwijkingen geïdentificeerd worden.

De combinatie van krachtige process mining software en ervaren analisten helpt organisaties om alle bedrijfsprocessen in beeld te brengen en te optimaliseren.

Meer informatie over Process Mining Analytics? Bekijk dan de rest van deze pagina!

  • Precies zien wat er gebeurt binnen bedrijfsprocessen met behulp van overzichtelijke visualisaties
  • Bedrijfsprocessen vergelijken met het ideale proces om bottlenecks en afwijkingen te identificeren
  • Combinatie van krachtige Process Mining software en ervaren experts

Oplossingen:

Process Mining voor audit & risk professionals

Process Mining wordt door een groeiende groep auditors en risk managers ingezet om de feitelijke werking van processen en interne controlemaatregelen te testen, te visualiseren en verder te onderzoeken. In plaats van het uitvoeren van lijncontroles, proceduretesten of interviews met stakeholders werkt Process Mining volledig data-driven, ofwel 100% gegevensgericht.

Process Mining is met name geschikt voor (middel)grote bedrijven. Op dit moment maken audit & risk afdelingen van verschillende bedrijven uit de Big 20 gebruik van Process Mining software of Process Mining ondersteuning van Coney.

Lean Procesverbeteringen

Process Mining is van oorsprong afkomstig uit de wereld van Business Process Redesign en Business Process Management. In de afgelopen jaren geeft Process Mining concreet invulling aan de vraag: ‘Hoe werken bedrijfsprocessen daadwerkelijk?’. Deze vraag is het vertrekpunt voor een groot aantal ‘lean’ projecten.

De kern van Process Mining toepassingen in een lean omgeving is het zeer gedetailleerd analyseren van processen en vervolgens het identificeren van mogelijke procesverbeteringen. Wanneer deze verbeteringen zijn geïmplementeerd kan er met Process Mining opnieuw getest worden op effectiviteit, zodat uiteindelijk het ‘perfecte’ proces gecreëerd kan worden.

Process Mining voor ‘lean’ procesverbeteringen

Process Mining is van oorsprong afkomstig uit de wereld van Business Process Redesign en Business Process Management. In de afgelopen jaren geeft Process Mining concreet invulling aan de vraag: ‘Hoe werken bedrijfsprocessen daadwerkelijk?’. Deze vraag is het vertrekpunt voor een groot aantal ‘lean’ projecten.

De kern van Process Mining toepassingen in een lean omgeving is het zeer gedetailleerd analyseren van processen en vervolgens het identificeren van mogelijke procesverbeteringen. Wanneer deze verbeteringen zijn geïmplementeerd kan er met Process Mining opnieuw getest worden op effectiviteit, zodat uiteindelijk het ‘perfecte’ proces gecreëerd kan worden.

Process Mining as a service

Wij kunnen ons voorstellen dat het investeren in Process Mining software en kennis niet altijd de voorkeur heeft. In onze DataFactory hebben wij daarom een Process Mining omgeving ingericht waarmee wij Process Mining-As-A-Service kunnen aanbieden. Binnen deze omgeving draaien ook een aantal data-analyse en visualisatie tools. Waar nodig kunnen Data-analyse en Process Mining analyses gecombineerd worden.

Wij geloven in een transparant en eerlijk proces. Vooraf bespreken wij met u de stappen rondom het ontsluiten van jullie procesdata, het inlezen van deze data in onze DataFactory en de wijze waarop resultaten worden gedeeld. Wij werken met ‘fixed fees’ en bespreken vooraf helder het karakter van de analyses en de frequentie waarmee analyses worden gemaakt en gedeeld. Samen interpreteren wij de uitkomsten en worden waar nodig de analyses verder aangescherpt of uitgebreid.