Coney Logo

RISICO’S, INTERNE CONTROLE, PRESTATIES

Interne beheersing, interne controle, of vooral “Ongoing Monitoring” als stevig fundament onder een goed georganiseerde onderneming.

Voortdurende veranderingen in wet-en regelgeving, marktontwikkelingen en technologie, de wereld om ons heen, onverwachte gebeurtenissen zoals het Coronavirus, vereisen dat Midden en Groot+ bedrijven beter inzicht hebben in risico’s, prestaties en bedrijfsprocessen. Dit vereist een continue bewaking, wij noemen dit Ongoing Monitoring. Monitoring is krachtig bij directe follow up op basis van concrete aanwijzingen dat bepaalde events niet goed gaan of doelstellingen niet worden behaald.

Met een mix van onze data-analyse, process mining en data visualisatie technologie kunnen 100% van de relevante transactie- en processtromen intern worden bewaakt.

Denk aan omzetprocessen, productieprocessen, voorraadprocessen en inkoopprocessen. Op basis van interne normen, de zogenaamde interne ‘business rules’ kunnen afwijkingen integraal worden gemonitord. Wat gaat goed, wat gaat niet goed.

Wij ondersteunen ondernemingen met het “data driven” inrichten van ’Ongoing Monitoring’ raamwerk. Ofwel, periodiek inzicht geven in welke interne checks & balances écht werken, waar afwijkingen zijn t.o.v. interne doelstellingen, dan wel transparant maken waar de onderneming steken laten vallen.

  Denk hierbij aan alert systemen rondom kritische transactiestromen, inzicht in financiële prestaties en bedrijfsprocessen.

  De onderneming is in de lead, wij denken en helpen mee. Dit doen we al als auditors in het kader van de controle op de jaarrekening, maar ook standalone als kritisch klankbord en specialist in het ‘Ongoing Monitoring’ vraagstuk. Zie ook ook onze Smart Process Monitoring dienstverlening.

  Jaarlijks beoordelen we de interne beheersingsomgeving van meer dan 60 organisaties, in alle sectoren.

  Ons doel is simpel: ondernemingen en teams inspireren om meer uit hun eigen data te halen en hiermee beter inzicht te krijgen in hun eigen “Ongoing Monitoring” systemen. Door continue aanscherping en verbetering van ‘Ongoing Monitoring’ neemt de winstgevendheid van ondernemingen en kwaliteit van processen toe.

    NEEM CONTACT OP

    De onderneming is in de lead, wij denken en helpen mee

     

    Slim sturen, inzicht krijgen in prestaties, risico’s en controls is het doel.

    Dit doen we altijd in samenwerking met de onderneming en teamleden en ligt in het verlengde van onze natuurlijke adviesfunctie als externe auditors. Uiteraard zetten we onze kennis en data driven mindset ook in bij Midden- en Groot+ bedrijven die reeds ander accountantskantoor hebben voor de controle van de jaarrekening. In deze driehoek is het ook prima samenwerken.

    “Ongoing Monitoring” projecten bestaan uit kennisdelingssessies (workshops), het opnieuw inrichten van data driven “Ongoing Monitoring Raamwerk” en/of het aanscherpen (hergebruiken) van bestaande interne controles. Ons team bestaat uit ervaren auditors, data-analisten en interne beheersing professionals. Wij nemen de Coney technologie mee, of helpen ondernemingen met de aanschaf en implementatie van de juiste technologie.

    We leren ondernemers om op een data driven manier “ongoing” in control te zijn.

    Dit zijn projecten die we in logische stappen opbouwen, de focus ligt op het tijdig bewaken van risico’s, prestaties en werking van interne controles en hier verbetering, aanscherping in aanbrengen. Red Alerts & Uitzonderingen op transactieniveau zijn de uitkomsten van “Ongoing Monitoring” systemen.Monitoring, Oorzaakanalyses en Opvolging gaan hand in hand. Data driven ‘Ongoing Monitoring’.

    We zien een transformatie van handmatige checks & balances naar data-driven “Ongoing Monitoring”. Wat ons betreft zetten bedrijven steeds meer data-analyse in om sneller, beter grip te krijgen op risico’s, prestaties en werking van interne controle.

    We leren ondernemers om op een data driven manier “ongoing” in control te zijn.

    Dit zijn projecten die we in logische stappen opbouwen, de focus ligt op het tijdig bewaken van risico’s, prestaties en werking van interne controles en hier verbetering, aanscherping in aanbrengen. Red Alerts & Uitzonderingen op transactieniveau zijn de uitkomsten van “Ongoing Monitoring” systemen.Monitoring, Oorzaakanalyses en Opvolging gaan hand in hand. Data driven ‘Ongoing Monitoring’.

    We zien een transformatie van handmatige checks & balances naar data-driven “Ongoing Monitoring”. Wat ons betreft zetten bedrijven steeds meer data-analyse in om sneller, beter grip te krijgen op risico’s, prestaties en werking van interne controle.


    \ \