default logo

IN CONTROL3.0

Interne beheersing, interne controle, gewoon “in control” als fundament onder een goed georganiseerde onderneming.

Voortdurende veranderingen in wet-en regelgeving, marktontwikkelingen en technologie, vereisen ook dat MKB+ bedrijven beter ‘in control’ zijn over hun risico’s, prestaties en operaties. Dit vereist een continue bewaking, maar vooral ook follow up oop basis van concrete aanwijzingen dat een aantal dingen niet goed gaan. Met onze data-analyse aanpak bekijken we 100% van de relevante transactiestromen.

We beoordelen omzetprocessen, productieprocessen, voorraadprocessen en inkoopprocessen. Op basis van interne normen, de zogenaamde interne ‘business rules’ zien we integraal waar de afwijkingen zitten. Wat gaat goed, wat gaat niet goed.

Coney Assurance ondersteund MKB+ ondernemingen met het data driven inrichten van ’in control’ systemen. Ofwel, periodiek inzicht in welke checks & balances werken, dan wel transparant maken waar de onderneming steken laten vallen. Denk hierbij aan alert systemen rondom kritische transactiestromen, inzicht in financiële prestaties en bedrijfsprocessen.

De onderneming is in de lead, wij denken en helpen mee. Dit doen we als externe accountant in het kader van de controle op de jaarrekening of standalone als kritisch klankbord en specialist in het ‘in control’ vraagstuk van MKB+ ondernemingen. Jaarlijks beoordelen we de interne beheersingsomgeving van meer dan 60 MKB+ bedrijven, in alle sectoren, nationaal, dan wel internationaal opererend.

Ons doel is simpel: MKB+ ondernemingen inspireren meer uit hun eigen data te halen en hiermee beter inzicht te krijgen in hun eigen In Control systemen. Door continue aanscherping en verbetering van ‘in control’ neemt de winstgevendheid  van ondernemingen en kwaliteit van processen toe.

   NEEM CONTACT OP

   Interne beheersing: super leuk!

    De onderneming is in de lead, wij denken en helpen mee.

    Slim sturen, inzicht krijgen in prestaties, risico’s en controls is het doel.

    Dit doen we altijd in samenwerking met de onderneming en teamleden en ligt vaak in het verlengde van onze natuurlijke adviesfunctie als externe auditors. Uiteraard zetten we onze kennis en data driven mindset ook in bij MKB+ bedrijven die reeds een ander accountantskantoor hebben voor de controle van de jaarrekening. In deze driehoek is het ook prima samenwerken.

    “In control” projecten bestaan uit kennisdelingssessies (workshops), het adviseren en inrichten van data driven controls of het aanscherpen (hergebruiken) van bestaande interne controls. Ons 3.0 team  bestaat uit ervaren auditors, data-analisten en interne beheersing professionals.

    We leren MKB+ ondernemers om op een data driven manier “in control” te zijn.

    Dit zijn projecten die we in logische stappen opbouwen, de focus ligt op het tijdig bewaken van risico’s, prestaties en werking van interne controles en hier verbetering, aanscherping in aanbrengen.

    Red Alerts & Uitzonderingen op transactieniveau zijn de uitkomsten van “in control” systemen.

    Monitoring, Oorzaakanalyses en Opvolging gaan hand in hand. Data driven ‘in control’.

    We zien een transformatie van handmatige checks & balances naar data-driven “in control”. Ons betreft zetten bedrijven steeds meer data-analyse in om sneller, beter grip te krijgen op risico’s, prestaties en werking van interne controle.

    NEEM CONTACT OP