default logo

IN CONTROL3.0

Interne beheersing, interne controle, gewoon “in control” als stevig fundament onder een goed georganiseerde onderneming.

Voortdurende veranderingen in wet-en regelgeving, marktontwikkelingen en technologie, de wereld om ons heen, onverwachte events zoals het Coronavirus, vereisen dat Midden en Groot+ bedrijven beter ‘in control’ zijn over hun risico’s, prestaties en bedrijfsprocessen.

Dit vereist een continue bewaking, wij noemen dit ongoing monitoring, en follow up op basis van concrete aanwijzingen dat een aantal dingen niet goed gaan.

Met onze data-analyse, process mining en data visualisatie technologie kunnen we 100% van de relevante transactie- en processtromen beoordelen samen met team van de onderneming.

We beoordelen bijvoorbeeld omzetprocessen, productieprocessen, voorraadprocessen en inkoopprocessen. Op basis van interne normen, de zogenaamde interne ‘business rules’ zien we integraal waar de afwijkingen zitten. Wat gaat goed, wat gaat niet goed.

Hiernaast helpen we ondernemingen met het “data driven” inrichten van ’in control’ systemen. Ofwel, periodiek inzicht geven in welke interne checks & balances écht werken, dan wel transparant maken waar de onderneming steken laten vallen.

Denk hierbij aan alert systemen rondom kritische transactiestromen, inzicht in financiële prestaties en bedrijfsprocessen.

Op basis van onze ervaring met process mining, we zijn met deze techniek in 2011 gestart, weten we ook hoe we deze techniek waardevol kunnen inzetten om bottlenecks en procesverbeteringen concreet aan te wijzen. Process Mining maakt foto’s van bedrijfsprocessen en maakt 100% transparant wat goed gaat en waar vraagtekens, c.q. verbeterpunten zijn. De foto’s zijn gebaseerd op ‘events logs’ die in IT systemen vastliggen (indien deze optie in IT systemen bestaat uiteraard).

De onderneming is in de lead, wij denken en helpen mee. Dit doen we al als auditors in het kader van de controle op de jaarrekening, maar ook standalone als kritisch klankbord en specialist in het ‘in control’ vraagstuk van Midden- en Groot+ ondernemingen.

Jaarlijks beoordelen we de interne beheersingsomgeving van meer dan 60 organisaties, in alle sectoren, nationaal, dan wel internationaal opererend.

Ons doel is simpel: ondernemingen en teams inspireren meer uit hun eigen data te halen en hiermee beter inzicht te krijgen in hun eigen “In Control” systemen. Door continue aanscherping en verbetering van ‘in control’ neemt de winstgevendheid van ondernemingen en kwaliteit van processen toe.

   NEEM CONTACT OP

    De onderneming is in de lead, wij denken en helpen mee.

    Slim sturen, inzicht krijgen in prestaties, risico’s en controls is het doel.

    Dit doen we altijd in samenwerking met de onderneming en teamleden en ligt in het verlengde van onze natuurlijke adviesfunctie als externe auditors. Uiteraard zetten we onze kennis en data driven mindset ook in bij Midden- en Groot+ bedrijven die reeds een ander accountantskantoor hebben voor de controle van de jaarrekening. In deze driehoek is het ook prima samenwerken.

    “In control” projecten bestaan uit kennisdelingssessies (workshops), het opnieuw inrichten van data driven “In Control Raamwerk” of het aanscherpen (hergebruiken) van bestaande interne controles. Ons 3.0 team bestaat uit ervaren auditors, data-analisten en interne beheersing professionals. Wij nemen de Coney technologie mee, of helpen ondernemingen met de aanschaf en implementatie van de juiste technologie.

    We leren ondernemers om op een data driven manier “in control” te zijn.

    Dit zijn projecten die we in logische stappen opbouwen, de focus ligt op het tijdig bewaken van risico’s, prestaties en werking van interne controles en hier verbetering, aanscherping in aanbrengen.

    Red Alerts & Uitzonderingen op transactieniveau zijn de uitkomsten van “in control” systemen.

    Monitoring, Oorzaakanalyses en Opvolging gaan hand in hand. Data driven ‘in control’.

    We zien een transformatie van handmatige checks & balances naar data-driven “in control”. Ons betreft zetten bedrijven steeds meer data-analyse in om sneller, beter grip te krijgen op risico’s, prestaties en werking van interne controle.

    NEEM CONTACT OP

    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

    Op de hoogte blijven van Coney?

    AANMELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF