Coney Logo

HET ONGOING MONITORING CONTROL FRAMEWORK

Met het Ongoing Monitoring Control Framework wordt de jaarrekeningcontrole beter en efficiënter uitgevoerd. De financiële resultaten van de onderneming worden maandelijks gecontroleerd waardoor analyses, visualisatie en bevindingen actueel zijn. Wij stellen geen vragen die betrekking hebben op gebeurtenissen of transacties van langer dan 1 jaar geleden. Ondernemers kunnen met dit Framework maandelijks hun financiële overzichten met accountantsverklaring overleggen aan hun bank of andere belanghebbende.  

De accountant die elke maand komt controleren

Veel ondernemers krijgen van hun controlerend accountant te horen dat zij niet kunnen steunen op interne beheersingsmaatregelen of dat zij niet hebben kunnen vast stellen of bepaalde Controls gedurende het boekjaar hebben gewerkt. Het Ongoing Monitoring Control Framework maakt het mogelijk om maandelijks analyses uit te voeren waardoor je als ondernemer kunt laten zien dat je In Control bent. Het Framework betrekt verschillende medewerkers in het controleproces waardoor betrokkenheid wordt gecreëerd en dit leidt tot een kwalitatief betere – en efficiëntere jaarrekeningcontrole. Het grote voordeel is dat de accountant niet meer twee keer per jaar alle vragen op de controller en directie afvuurt maar elke maand worden verschillende analyses, vragen, visualisaties en lijstjes met de betrokken medewerkers gedeeld. Met dit Framework wordt betrokkenheid van medewerkers gecreëerd en wordt het onderdeel van hun maandelijkse rapportageproces. Hierdoor hebben de analyses en vragen betrekking op actuele zaken en transacties en worden geen vragen meer gesteld over transacties van 13 maanden geleden. Tevens wordt met dit Framework inzicht verkregen in de verschillende Cycles zoals inkopen, verkopen, betalings- & ontvangsten proces (bankboek), lonen en memoriaalboekingen. Met de invoering van het Ongoing Monitoring Control Framework kan maandelijks een accountsverklaring worden afgegeven bij de verschillende Cycles. Hierdoor kunnen ondernemers maandelijks financiële overzichten met accountantsverklaring overleggen met hun bank of andere belanghebbende. 

Vijf voordelen van het Ongoing Monitoring Control Framework

   • Elke maand vragen van uw accountant over actuele analyses, transacties en visualisaties;
   • Betere samenwerking tussen accountant, ondernemer en haar medewerkers;
   • Accountantscontrole wordt onderdeel van het maandelijkse rapportageproces van de onderneming.
   • Maandelijks een accountantsverklaring bij uw financiële overzichten;
   • Lagere interne kosten

NEEM CONTACT OP


\ \