Coney Logo

Fraud experts

Er zijn vele soorten van fraude denkbaar. Uit studies blijkt dat zo’n 70% van alle fraudes wordt gepleegd door ofwel het eigen personeel, ofwel door directie/management. Onze analytics dienstverlening is gericht op het herkennen van mogelijke fraudesignalen en het fraude expert team te ondersteunen met data-analyse support. Als data driven auditors ondersteunen wij het legal expert team.

Coney heeft ervaring met het ondersteunen van onderzoeken naar fraudes die plaatsvinden in het betalings-, inkoop-, productie- en het verkoopproces. We stoppen echter niet op het moment dat de fraude is ontdekt. Omdat voorkomen altijd beter is dan genezen denken wij ook actief mee met het inrichten van effective, preventieve maatregelen die fraude eerder kunnen detecteren. We zijn een onafhankelijke analytics gespecialiseerd assurance team en we staan open voor samenwerking met fraude experts, law firms en andere partijen die data-analytics support zoeken rondom fraudeonderzoeken. 

NEEM CONTACT OP

ONDERZOEKSINRICHTING

We maken vooraf een duidelijke omschrijving van het onderzoek, de onderzoeksrichting en de wijze waarop data-analyse en process mining gaan bijdragen aan uw onderzoek.

UITVOERING

We werken met de modernste data-analyse tools op het gebied van fraude. We laten niet alleen de feiten zien, maar zoomen in op patronen en visualiseren het fraudegedrag, ook onderzoeken we de hiaten in interne controle raamwerk..

REPORTING

De resultaten worden gedeeld met het legal team en relevante stakeholders in de vorm van heldere dashboards. Deze dashboards kan je bekijken op computer of tablet.

VOORWAARDEN VOOR EEN SUCCESVOLLE SAMENWERKING

  • Het legal team van de klant is leidend richting alle stakeholders.
  • Alle stakeholders zijn vanaf de start van het project betrokken en onderkennen de meerwaarde van de inzet data-analyse.
  • Er wordt gewerkt met een duidelijke taakverdeling, tijdsplanning en budget.
  • Het legal team beoordeeld de uitkomsten van de analyses en geeft feedback aan het Coney Fraud Analytics Team.
  • Kennisdeling staat centraal in de samenwerking.

Meer weten over fraud experts?

IK WIL MEER INFORMATIE


\ \