Coney Logo

INTRODUCTIE

Succesvol investeren in een nieuwe onderneming is een uitdaging. Het nemen van een investeringsbeslissing is voor een groot deel gebaseerd op vertrouwen. Dit vertrouwen wordt versterkt door een inzichten in de werkelijke prestaties. Prestaties uit het verleden, maar ook inzichten in prestaties ‘vooruit’. Dit geldt voor zowel de koper als verkoper.

We bieden twee diensten aan Data Driven Due Diligence en Bedrijfswaardering en Bedrijfswaardering van eigen organisatie.

  • Senior multi-disciplinair team
  • Data driven aanpak
  • Korte communicatielijnen, snel schakelen
  • Ondernemers mindset

DATA DRIVEN DUE DILIGENCE EN BEDRIJFSWAARDERING

Samen met Pim van Berkel, een specialist in bedrijfswaarderingen, heeft Coney een geïntegreerde dienstverlening opgezet voor ondernemers die willen investeren in een niet-organische groeistrategie, ook wel “buy & build strategie” genoemd of aan de vooravond staan om zelf overgenomen te worden.

Wij helpen mee gedurende het gehele M&A traject met inzet van moderne data-analyse technieken. In de afgelopen jaren heeft het Coney team meerdere due diligence ‘driven’ data-analyses uitgevoerd. We begrijpen de aandachtsgebieden, denken proactief mee en combineren onze kennis van data-analyse, accountancy en ondernemerschap. Onze klanten waarderen onze data-driven aanpak omdat we waardevolle inzichten delen op basis van feiten.

Met Pim van Berkel in ons team beschikken we over een specialist op het gebied van bedrijfswaarderingen. Pim zal op basis van een aantal data-modellen een bedrijfswaardering opstellen zowel voor als na afronding van het due-diligence traject. De echte onderhandeling over de fijne details zal dan gaan plaats vinden waarbij Coney dan al een solide basis heeft gelegd. Ook dit traject ondersteunen we zodanig dat er waarde wordt toegevoegd aan uw organisatie.

Met onze data-analyse ervaring kijken we naar feitelijke prestaties van de overnemende partij. Middels process mining kunnen we de kwaliteit en effectiviteit van interne processen toetsen. Met data-visualisatie maken we relevante KPI’s van de “target” transparant.. Dit zijn unieke data gedreven methoden die andere kantoren niet inzetten, maar veel waarde opleveren voordat een deal wordt gemaakt.

Uit onderzoek is gebleken dat toch nog altijd 65 tot 85% van de overnames niet opleveren wat vooraf strategisch is gepland. Met andere woorden; er wordt geen waarde toegevoegd. Middels onze data gedreven methoden hebben wij vertrouwen dat wij deze succeskans significant vergroten.

We werken niet met standaard PowerPoint rapportages, welke veelal onbelangrijke en weinig relevante informatie voor de opdrachtgever bevatten. Wij houden van digitalisering en zodoende stellen wij liever een interactief Tableau Due-Diligence en Waardering Dashboard ter beschikking aan onze opdrachtgever.

NEEM CONTACT OP

Na de eventuele overname?

Om te borgen/bewaken dat de gestelde strategische doelstellingen worden behaald en blijvend waarde toevoegen, kan ons Coney team de digitale mindset en data-analyses ook na de overname doortrekken zodat er een vorm van ‘ongoing monitoring’ ontstaat. We doen dit op basis van een abonnementsvorm. We rapporteren periodiek de verwachtingen, de realisaties en de afwijkingen met betrekking tot de overgenomen organisatie.

NEEM CONTACT OP

BEDRIJFSWAARDERING VAN EIGEN ORGANISATIE

Ondernemers zijn natuurlijk geïnteresseerd in de waarde van hun eigen onderneming. Een up-to-date en voortschrijdend waarderingsmodel kan een startpunt zijn van de verkoop (de Dreamexit) van de onderneming of bijvoorbeeld de aanvraag van nieuwe financiering voor verdere groei.

Het bepalen van je bedrijfswaardering kun je overlaten aan een financieel deskundige die gespecialiseerd is in de bepaling van de waarde van een onderneming. En die deskundigheid is inmiddels onderdeel van ons Coney team.

Samen met de Waarderingsspecialist heeft het Coney team een slim model ontwikkeld dat op basis van vooraf gevalideerde input-data en algemeen geaccepteerde waarderingsmodellen, een waardering van een onderneming berekent.

Wij lezen de volgende data in:

  • Budget – Begroting
  • AuditFile uit financieel pakket
  • Jaarrekeningen

We hebben bewust gekozen om geen gratis Waarderingsmodel ter beschikking te stellen. Deze generieke oplossingen houden geen rekening met de specifieke omstandigheden en kenmerken van uw onderneming en creëren verkeerde verwachtingen.

Interesse in een waardering?

De waardering delen wij met de ondernemer en we maken transparant op welke wijze deze waardering tot stand is gekomen en wat de uitgangspunten zijn. Dit doen wij tegen een vaste prijs die we vooraf afspreken.

De uitkomst van de waardering kan zijn dat we samen een aantal verbeterpunten voor de onderneming onderkennen. Een aantal voorbeelden uit onze praktijk:

  • Er is ruimte voor verdere optimalisatie van het verdienmodel door een betere mix van marges voor producten en of diensten. Dit inzicht kunnen we versterken door inzet van data-analyse rondom marges, omzet en cash-flow.
  • Een aanscherping van interne beheersing door beter inzicht in de feitelijke werking van de eigen bedrijfsprocessen en het proces van Check & Balances. Betere processen vormen een robuust fundament onder een succesvolle onderneming.
  • Slimmer en sneller inzicht in eigen prestaties en inzicht in doelstellingen, ook na overname.

Het Coney Business Analytics team staat klaar om de ondernemer te ondersteunen in het verder verbeteren van zijn onderneming als onderdeel van de ambities van de ondernemer.

NEEM CONTACT OP


\ \