Coney Logo

DATA-ANALYSE VOOR ALLE CONTROLLERS

Automatiseren van eenmalige analyses zorgt voor minder stress en betere analyses

De jaarlijkse analyses voor de accountant.

Eén keer per jaar krijgt u de vraag van uw accountant om die ene analyse weer op te stellen. Dit is vaak een analyse die u zelf niet gebruikt, maar uw accountant vind dit een hele belangrijke analyse omdat hij hier veel controle-informatie uit haalt.

Voor u als controller is dit vaak een lastige analyse omdat u deze maar één keer per jaar maakt waardoor u niet meer weet hoe de data is bewerkt en welke keuzes en velden je hebt geselecteerd. Dit leidt vaak tot frustratie en is een tijdrovende klus.

Het is mogelijk om deze analyses efficiënt en tegen lage kosten uit te voeren.

Voor het vertellen van het verhaal van de data-analyse maken wij gebruik van Tableau. 

VOOR ELKE ANALYSE IS EEN ALGORITME

1. Geld- & goederenbeweging

Wij bouwen algoritmes voor het opstellen van de geld- & goederenbeweging. Hierbij wordt het verband inzichtelijk tussen de beginvoorraad + inkopen -/- verkopen = eindvoorraad. Tevens sluiten wij de inkopen/inkomende goederen aan met de verantwoorde verplichting en wij sluiten alle uitgaande goederen aan met de verantwoorde kostprijs.

2. Jobtime = shoptime

Wij bouwen algoritmes voor het opstellen van de jobtime = shoptime aansluiting. Hierbij wordt een totaal aansluiting gemaakt tussen de verloonde uren volgens de loonadministratie en de uren volgens het urenregistratie systeem.

3. Marge-analyse

Wij bouwen op basis van alle verkooptransacties een marge-analyse op detailniveau per boekjaar, per periode per klant en productgroep of dienst.

Voor het bouwen van onze analyses maken wij gebruik van Lavastorm. 

De voordelen van data-analyse:

   • Onafhankelijk controle-informatie voor de accountant;
   • Niet meer elk jaar puzzelen aan een analyse die je niet gebruikt;
   • Geen frustratie meer van het niet kunnen aansluiten en verklaren van verschillen;
   • Efficiëntere controle op de volledigheid van opbrengsten;
   • Lagere interne kosten.

NEEM CONTACT OP


\ \