Coney Logo

Artificial Intelligence (AI) & Audit Roundtable Update

Een chill factor van minus 15. 1 maart 2018, de koudste dag van het jaar.
Locatie: Van Nellefabriek, Rotterdam, thuishaven van Coney Rotterdam. Een overvolle agenda en een tekort aan stoelen. Mede door een ervaren gezelschap, open discussies en een hoog realiteitsgehalte vond ik deze tweede AI & Audit roundtable zeer inspirerend.

Voor mij persoonlijk zijn deze ronde tafels een bron van energie en verbinding.

Agenda:

  1. AI voorbeelden in de audit
  2. Observaties van de AI data science professionals tot heden
  3. Welke AI tools & AI bots zijn in de markt beschikbaar

Waar staat AI vandaag?
Uiteraard denk ik dat AI een aanjager word van echte verandering in het bredere Assurance domein. Auditing is echter niet gelijk aan het bouwen van een Netflix algoritme en zeker niet gelijk aan het ontwikkelen van een zelflerende auto. 

En ja, dat gezegd hebbende, dan lijkt het soms wat vreemd dat we in andere sectoren reeds de meest geavanceerde AI-toepassingen zien, maar dat we in een – op het eerste oog – relatief eenvoudige vakgebied als auditing – nog zo aan de vooravond staan van integratie van AI.

Dat een groot deel van audit werkzaamheden (zowel vanuit een intern, dan wel extern audit perspectief), en in de slipstream, ook werkzaamheden op het gebied van risk, control, compliance, in de toekomst door AI zien worden overgenomen, is voor iedereen goed voor te stellen.

Echter, het tempo waarmee, zou weleens veel lager kunnen zijn dan dat we nu vermoeden. De integratie van AI is niet alleen een technisch, technologisch vraagstuk. Wat wel de uitdagingen voor een versnelde integratie van AI in het assurance domein zijn, is niet 1-2-3 te beantwoorden. Tijdens de ronde tafel is een aantal aspecten benoemd.

Zo resulteerde de presentatie van Willem Veldhuizen in een goede discussie rondom de ‘zachte ‘ deelvraagstukken van AI; cultuur, lerende organisaties, menselijk gedrag, verdienmodellen accountantskantoren, meerwaarde van auditors en het durven omarmen van AI technieken.

Yonas Khanna, specialist machine learning & AI bij Coney, heeft een mooi voorbeeld gegeven. Dit voorbeeld schetste de voorspellende (AI) kracht van process mining als volgende stap in het continu toetsen van de werking van relevante controls. Niet alleen de IST situatie beoordelen, maar als auditor ook bottleneck in het proces voorspellen en tekortkomingen in werking van controls vroegtijdig signaleren. Deze presentatie is hier terug te vinden.

Willen we op deze onderwerpen door investeren? Is dit waar we als beroep naartoe willen bewegen? Hoe gaan we kennisdeling organiseren?

De tijd vloog voorbij, al het moois hebben we niet in detail kunnen bespreken, maar het is reuze fascinerend om te zien wat we nu al kunnen op snijvlak van process mining en AI.

Eigenlijk zijn we tijdens deze tweede ronde tafel niet verder gekomen dan Agendapunt 1. Niet omdat er zoveel super concrete AI / Audit voorbeelden zijn, meer omdat je als groep beseft dat het aantal deelvragen, het aantal deelonderwerpen rondom het succesvol integreren van AI, zeer breed is.

Na twee ronde tafels is duidelijk dat de ontwikkeling van AI in het bredere assurance domein niet zal stoppen. Het zal een vraagstuk worden van “How to audit with AI”, maar zeker ook “How to audit AI”. De vrees van AI als blackbox is aanwezig.

Tijdens de derde rondetafel gaan we niet alleen verder met agendapunten 2 en 3. Bij 3 zijn we op zoek naar dit soort tools: Mindbridge.AI en willen we weten hoe deze tools werken, wat doen ze echt, wie past ze al toe?

Verder gaan we ook kijken naar AI frameworks die wereldwijd worden ontwikkeld en volgen we bijvoorbeeld deze ontwikkelingen geïnitieerd door het IIA. 

We zijn verder op zoek naar data professionals die met AI in assurance domein aan de slag zijn, die wellicht een demo willen geven, voorbeelden willen geven. Interesse? Laat het mij weten! De derde ronde tafel is na de zomer! We willen aan de slag met mensen die daadwerkelijk met AI gaan starten.

WELLICHT OOK INTERESSANT VOOR JOU:

Laat een reactie achter

*

\ \
Send this to a friend