Coney Logo

Coney publiceert visiedocument

Coney heeft het document: ‘Assurance Everyday, For All Relevant Stakeholders’ gepubliceerd. In dit visiedocument gaan Pieter de Kok en Marco Hill in op de ontwikkelingen binnen het business assurance domein en de rol die Coney in dit domein speelt.

Stakeholders willen steeds meer inzicht én steeds sneller inzicht in de prestaties van ondernemingen. Raden van Bestuur, directieteams en Raden van Commissarissen en Toezicht zoeken naar een nieuwe balans in snelheid, verantwoording en transparantie. Het bewaken van de strategische doelstellingen, kritieke bedrijfsprocessen en transactiestromen is een proces dat steeds meer continu plaatsvindt.

Om snel te kunnen schakelen in het business assurance domein moet er een ritme ontstaan tussen de uitvoering van het proces, de controletaken en de auditpraktijk.

Klik hier om het volledige visiedocument te lezen.

 

DIT ARTIKEL DELEN:
  1. Frans Kersten Beantwoorden

    Dit visiedocument met plezier gelezen. Heb jaren geleden in de IT-auditor al een bijdrage geschreven (de redactie was toen op zoek naar stukken die een discussie zouden losmaken) waarin ik het einde van de jaarrekening aankondigde. Insteek was ook dagelijkse informatieverstrekking. Beeld was toen dat organisaties zoals rating agencies, beleggingsadviseurs, e.d., met hun intelligente tooling o.a. via benchmarking wel de fouten uit de data zouden halen c.q. relevante waarden zou filteren. De auditor moest dan enkel onderzoeken of de aan de bron vastgelegde data betrouwbaar aangeleverd werd.
    Big data bestond toen nog niet en de tooling was nog niet voor iedereen beschikbaar. Ben benieuwd welke kant dit op zal gaan. Vraag is wellicht niet zozeer de mate van ‘assurance’ (heb een hekel aan dit woord) maar de mate van ‘vertrouwen’ bij de stakeholders. Zie ook de discussies over horizontaal toezicht (Belastingdienst, maar ook de zorgsector).

Laat een reactie achter

*

\ \
Send this to a friend