Coney Logo

Coney publiceert visiedocument

Coney heeft het document: ‘Assurance Everyday, For All Relevant Stakeholders’ gepubliceerd. In dit visiedocument gaan Pieter de Kok en Marco Hill in op de ontwikkelingen binnen het business assurance domein en de rol die Coney in dit domein speelt.
Read More
Pieter de Kok ontvangt NBA 'loftrompet'

Pieter de Kok ontvangt NBA ‘loftrompet’

Tijdens de NBA ledenvergadering op 19 juni in Bussum heeft Pieter de Kok de zogenaamde ‘loftrompet’ ontvangen uit handen van voorzitter Pieter Jongstra. Deze ‘loftrompet’ wordt uitgereikt aan leden die bijzondere inzet hebben geleverd.
Read More
\ \