Coney Logo

Data-analyse voor Auditors – Deel 5

Deze blogpost vormt het vijfde en laatste deel van de 5-delige serie: ‘Data-analyse voor Auditors’. Wij hebben deze serie ontwikkeld omdat wij vaak de vraag krijgen hoe auditors data-analyse in de praktijk kunnen inzetten.

In de vorige aflevering van Data-analyse voor Auditors heb ik de toepassing van data-analyse in de controlefase van het data-driven controleproces besproken. Hierbij heb ik in het bijzonder stilgestaan bij het ‘gegevensgericht’ controleren van de werking van interne beheersingsmaatregelen.

In deze laatste aflevering bespreek ik de toepassing van data-analyse in de laatste fase van het data-driven auditproces: Going Continuous. Door het gebruik van data-visualisaties en predictive analytics kunnen de ontwikkelingen op het gebied van omzet en marge getoond en geprojecteerd worden in een interactief dashboard.

Visualisatie – Story of the audit

Het belangrijkste aspect van data-analyse is dat de uitkomsten gecommuniceerd worden naar het controleteam en het management van de klant.

Een op de bedrijfsomgeving van de klant toegespitst interactief dashboard (zie hieronder) zegt meer dan duizend tabellen.

Zo een dashboard kan bijvoorbeeld laten zien wat de omzetontwikkelingen zijn in de toekomst, kan inzicht geven in de marge en kan afwijkingen direct zichtbaar maken.

Door middel van een scatter-plot kan bijvoorbeeld gekeken worden naar outliers. Hier kunnen inzichten uit gehaald worden als:

  • Welke producten kunnen hoge of lage omzet opleveren?
  • Welke producten kunnen een negatieve marge gaan opleveren?

Wij experimenteren met de combinatie van predictive analytics en data-visualisatie om bijvoorbeeld te onderzoeken hoe de omzet zich gaat ontwikkelen.

Wij experimenteren met de combinatie van predictive analytics en data-visualisatie om bijvoorbeeld te onderzoeken hoe de omzet zich gaat ontwikkelen. De ‘Story Of The Audit’ zien wij als het belangrijkste aspect van ons mooie vak.

Organisatieniveau

Veel organisaties hebben een periodiek ‘closing proces’ en niet in combinatie met managementrapportages. Een relevant stuk interne beheersing ligt hier voor het oprapen.

Rondom managementrapportages en het vraagstuk van aansturing door de leiding ligt wel een belangrijke valkuil: wat als deze stuurinformatie niet juist of volledig is?

Hier ligt een kans om met data-analyse het proces rondom interne verantwoording te kunnen toetsen door de belangrijkste kengetallen, totalen en posten aan te sluiten op de onderliggende transactiestromen uit de bron (waarbij de bron uiteindelijk weer aangesloten moet worden op de jaarrekening en dat is eigenlijk ons controleobject).

Met een data-analyse oplossing bouw je als het ware een validatiescript rondom de stuurinformatie van het managementteam van je cliënt.

Met een data-analyse oplossing bouw je als het ware een validatiescript rondom de stuurinformatie van het managementteam van je cliënt. Komt hier witte rook uit? Dan is de kans groot dat dit een waardevol stuk assurance is vanuit je overwegingen van management controls.

Go soft

Soft controls zijn controls die je niet ziet, maar wel kan voelen. Cultuur, gedrag en samenwerking zijn ongelofelijk belangrijk.

De interne kracht van ‘happiness’ bijvoorbeeld. Zijn medewerkers happy? Delen ze kennis? Werken ze positief samen? Zijn ze open en transparant?

Als controleteam kun je aansluiting zoeken op initiatieven bij je controle cliënt. Denk hierbij aan interne enquêtes, beoordelingsgesprekken en interviews met medewerkers. De ‘happiness’ factor kan gekoppeld worden aan bijvoorbeeld het vraagstuk van innovatie.

Hoe succesvol wordt er geïnnoveerd? Hoe ziet de urenbesteding bij de interne projecten eruit? Welke medewerkers zijn hierbij betrokken? Kan dit de ‘happiness factor’ gaan verhogen? Zo maar een voorbeeld van hoe je ‘Go Soft’ kan oppakken als auditteam, data kan verzamelen en op zoek kan gaan naar relevante visualisaties van het verhaal achter bijvoorbeeld ‘happiness’ en ‘innovatie’. Stuk voor stuk relevante observaties die onze klanten kunnen waarderen.

Strategie, vooruit kijken?

Een belangrijk kenmerk van strategie ligt in het langere termijn karakter ervan. Strategische beslissingen van vandaag hebben impact op onze cliënten in een periode die het boekjaar vaak overstijgt. Solvabiliteit is een ratio dat iets zegt over de succeskans om strategische doelstellingen te realiseren. Werkkapitaal is ook een belangrijk aspect.

Strategische beslissingen van vandaag hebben impact op onze cliënten in een periode die het boekjaar vaak overstijgt.

Maak je de stap naar advanced data-analyse in de controle, dan kijk je naar omzetprognoses in relatie tot bijvoorbeeld ‘churn’. Hoe succesvol is jouw cliënt in het behouden van omzet?

Dit zijn onderwerpen die ondernemers wellicht niet verwachten terug te lezen in de managementletter, maar die wel bijdragen aan een goede dialoog tussen het auditteam en de ondernemer.

Conclusie

Het toepassen van data-analyse is een puzzelstuk, wellicht een groot stuk van de puzzel, in het geheel van verzamelde controle-evidence om uiteindelijk een oordeel te kunnen geven.

Data-analyse is geen magic box die controlewerk van je over neemt. Het is een hulpmiddel dat je als professional op de juiste plekken moet inzetten tijdens het controleproces en moet altijd gericht zijn op de beantwoording van de controlevragen.

Dit was het laatste deel van deze serie. Wil je alle delen nog een rustig teruglezen? Klik dan op onderstaande button om bundel te downloaden!

DOWNLOAD DE BUNDEL

WELLICHT OOK INTERESSANT VOOR JOU:

Laat een reactie achter

*

\ \
Send this to a friend