Coney Logo

Twijfel rondom big data slaat toe!

De twijfel of big data het succes gaat worden waar we nu al met elkaar ruim drie jaar op hopen neemt in rap tempo toe. De twijfelaars hebben de laatste maanden de overhand gekregen.  Van Big Data in het marketing & sales, onderwijs, recruitment, tot big data in Accountancy (waaron
Read More
\ \