Coney Logo

BEDRIJFSOPVOLGING EN BEDRIJFSOVERDRACHT

Er komt een moment dat je nadenkt over de verkoop of overdracht van je bedrijf. Bijvoorbeeld als je van je pensioen wenst te gaan genieten en je bedrijf aan je kinderen of personeelsleden wenst over te dragen. Of doet de gelegenheid zich voor dat een andere partij je bedrijf wil overnemen.

De Nederlandse belastingwetgeving kent fiscale faciliteiten waardoor het mogelijk is de belastingdruk bij een bedrijfsoverdracht aanzienlijk te verlagen of naar de (verdere) toekomst door te schuiven. Dat vergt echter een gedegen voorbereiding waarbij het zaak is deze tijdig te treffen. In sommige gevallen kan het bijvoorbeeld verstandig zijn om je bedrijf ‘verkoopklaar’ te maken om optimaal van de bestaande faciliteiten gebruik te maken, waarbij een wachtperiode van enkele jaren noodzakelijk kan zijn.

  • Duidelijk inzicht over het kopen of verkopen van een bedrijf
  • Juiste advies en begeleiding
  • De juiste voorbereidingen

NEEM CONTACT OP

Het juiste advies

Ook wanneer je een bedrijf wilt aankopen, is goed advies en begeleiding noodzakelijk. Een kat in de zak kopen is nooit leuk, en al helemaal niet als er veel geld mee gemoeid is. Je wil dus precies weten wát je koopt en hoe je het aangekochte bedrijf in je eventuele al reeds bestaande onderneming kunt inpassen.

De beste begeleiding

Coney tax experts onderzoekt, adviseert en begeleid je bij het nemen van de horden bij de verkoop, aankoop of overdracht van een bestaand bedrijf of bestaande onderneming. Waar nodig doen wij dit in samenspraak met een notaris of jurist.

Meer weten over Bedrijfsopvolging en bedrijfsoverdracht?

NEEM CONTACT OP


\ \